logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Pripomienky k zákonu o tepelnej energetike

Pripomienky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov:

1. Žiadame vypustiť § 18 ods. 4 písmeno a) obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka nehnuteľnosti.

Zdôvodnenie návrhu:

a) Implementácia Smernice EP a Rady 2004/22/ES o meradlách
V období, kedy členské štáty majú povinnosť implementovať Smernicu EP a Rady 2004/22/ES o meradlách Slovenská republika ako členský štát má vo všeobecnosti nariaďovať zákonnú metrologickú kontrolu vo veciach verejného záujmu, zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa, odvodov daní a ciel a pri obchodovaní v súlade s dobrými mravmi, ktoré priamo a nepriamo mnohými spôsobmi ovplyvňujú každodenný život občanov. Príloha tejto smernice, označená ako MI-004 Merače tepla, špecifikuje osobitné požiadavky na merače tepla v domácnosti. Pomerové rozdeľovače tepla nie sú určené meradlá, preto v smernici nie sú uvedené a ich zavedenie do praxe v tomto čase stráca akýkoľvek význam.

b) Porušovanie práv spotrebiteľov na odškodnenie
Spotrebiteľom sa v prípade nesprávne určenej spotreby tepla a na základe toho chybných ročných vyúčtovaní upiera právo na spravodlivosť a odškodnenie. Pomerové rozdeľovače tepla nie sú meradlom a spotrebiteľ pri pochybnostiach o správnosti merania nemôže požiadať o jeho metrologickú kontrolu, pretože pomerové rozdeľovače tepla nie sú určené meradlá.

c) Netransparentnosť a nekontrolovateľnosť vyúčtovania:
Pri kontrole správnosti ročných vyúčtovaní vyhotovených prostredníctvom pomerových rozdeľovačov, nemá spotrebiteľ k dispozícii údaje, na základe ktorých by si porovnal spotrebu energie v dome, chýba mu možnosť kontroly porovnaním spotreby v jednotlivých bytoch. Skúsenosti spotrebiteľov poukazujú na skutočnosť, že Štátna energetická inšpekcia nekontroluje správnosť vyúčtovaní vyhotovených prostredníctvom pomerových rozdeľovačov tepla.

d) Návrh zákona je protiústavný a obmedzuje občianske práva

Ústava SR a medzinárodné dohody zaväzujú Slovenskú republiku, aby rešpektovala súkromné vlastníctvo ako nedotknuteľné. Navrhovaná povinnosť inštalovať určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla na náklady konečného spotrebiteľa tepla, dokonca aj v budove s vlastným centrálnym zdrojom tepla je podľa nášho názoru v rozpore s Ústavou SR, a preto nezákonná. Úlohou vlády je regulovať trh a podnikateľské prostredie, a nie ukladať povinnosť spotrebiteľom, kde, kedy a ktorému podnikateľskému subjektu majú odovzdať svoje finančné prostriedky.

Návrh zákona v tejto podobe prinesie úžitok výrobcom a dodávateľom meradiel, ale nie spotrebiteľom. Uvedené dôvody sú zároveň hlavnou príčinou, prečo spotrebiteľské organizácie sú systematicky vylučované z účasti na tvorbe právnych predpisov. Prijaté zákony nie sú vyvážené z pohľadu práv a povinností spotrebiteľov, chýba v nich ochrana práv spotrebiteľov a sú jednostranne prijímané v prospech záujmov podnikateľských subjektov.


V Starej Ľubovni 31.01.2014

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.