logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Pripomienky A3S ku stratégii spotrebiteľskej politiky

Pripomienky k návrhu

Stratégia spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky
na roky 2014-2020

 

V časti 4.2 Vzdelávanie

1. Žiadame doplniť text, že v rámci programov kontinuálneho vzdelávania učiteľov boli akreditované ďalšie dva  programy pre učiteľov základných a stredných škôl s názvom „Trhová ekonomika vyžaduje vzdelaného spotrebiteľa a Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu.

2. Žiadame preveriť na ktorých fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov majú študenti  možnosť absolvovať  prípravu na spotrebiteľské  vzdelávanie, keďže do škôl prichádzajú učitelia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s integráciou spotrebiteľského vzdelávania do vyučovania na základných a stredných školách.

3. Zabezpečiť, aby spotrebiteľské združenia mohli byť prijímateľmi finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a umožniť im, aby svoje aktivity mohli rozvíjať v oblasti zvyšovania spotrebiteľskej osvety na školách a spotrebiteľskej verejnosti.
V časti 4.3 Aktívna komunikácia a spolupráca s verejnosťou

4. Zabezpečiť fungovanie Spotrebiteľského výboru, ktorý bude platformou pre komunikáciu orgánov štátu a spotrebiteľských združení pri koordinácii spotrebiteľskej politiky a včasných zásahoch  pri  masovom  poškodzovaní  práv spotrebiteľov. Fungovanie Spotrebiteľského výboru zabezpečiť aj finančne na úhradu  cestovných nákladov zástupcom združení.

V časti 4.6.2.2 Opatrenia na zlepšenie podmienok kolektívneho uplatňovania nárokov spotrebiteľov
Vytvoriť funkčný systém  na zabezpečenie kolektívneho zastupovania záujmov spotrebiteľov. Znamená to finančne podporovať  združenia, ktoré budú aktívne na súdoch a zabezpečiť  spotrebiteľské združenia aj  v prípade prehry na súde, tak ako to majú napríklad v susednom Poľsku.

Stará Ľubovňa 19.06.2014

Mgr. Božena Stašenková, PhD.
prezidentka asociácie

 

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.