logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Slovensko (ne)chráni práva slovenských spotrebiteľov

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska(A3S)
Asociácia užívateľov služieb(AUS)

TLAČOVÁ SPRÁVA

(Stará Ľubovňa, Banská Bystrica, 28.02.2011) Spotrebiteľské združenia, ktoré zastupujú na súdoch desaťtisíce poškodených spotrebiteľov potvrdzujú, že aj na ich podnet Európska komisia začala konanie vo veci porušenia voči vláde Slovenskej republiky. Dôvodom je nesplnenie povinnosti vyplývajúcich z práva Spoločenstva a Slovensko bolo požiadané, aby zabezpečilo správnu transpozíciu smernice 2009/22/ES na ochranu spotrebiteľských záujmov súdnym príkazom. Takzvaný „súdny príkaz“ je príkaz vydaný súdom alebo správnym orgánom, ktorým podnikateľský subjekt musí zastaviť činnosti, ktoré sú v rozpore so spotrebiteľskými záujmami, napríklad nekalé marketingové praktiky, zavádzajúca reklamu alebo nátlakový predaj, kým sa nevydá konečný rozsudok o ich zákonnosti.

Združenia na ochranu spotrebiteľov od roku 2008 vedú súdne spory proti úžerníkom, poisťovacím a internetovým podvodom, nekalým obchodným praktikám energetických spoločností, spoločnostiam v oblasti cestovného ruchu a finančných služieb poukazujú na masové poškodzovanie práv slovenských spotrebiteľov, ktorým sa nedostala ochrana práv garantovaných Lisabonskou zmluvou, čl.169.

Spotrebiteľskú politiku na Ministerstve hospodárstva SR vedie SaS, ktoré rôznymi obštrukciami už dva roky A3S a AUS neposkytla žiadnu finančnú podporu na zastupovanie spotrebiteľov. Obidve združenia v tomto roku už o dotáciu nepožiadali. V posledných dvoch rokoch boli dotácie určené na riešenie individuálnych sporov (64000€) na úkor zastupovania spotrebiteľov na súdoch (7000€). Akú hodnotu má ochrana práv slovenských spotrebiteľov ukazuje aj porovnanie, že na ochranu záujmov slovenských spotrebiteľov Slovensko vyčlenilo 7000 €, ale na rozvojovú pomoc Bielorusku, Macedónsku, Egyptu, Keni...bolo cez nadácie vyčlenených viac ako 1 milión €.

A3S a AUS sú tak núteni, aby sami financovali zastupovanie desaťtisícov poškodených spotrebiteľov, alebo predčasne ukončili súdne spory voči finančne najsilnejším spoločnostiam, na ktoré prípad „Gorila“ ukazuje, že stoja v pozadí slovenských politikov. Na občianske združenia sa tak vyvíja nátlak, aby predčasne ukončili svoju činnosť, alebo vykonávali nútenú prácu v prospech spotrebiteľov, hoci to zakazuje čl. 5, ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, :„Od nikoho nemožno vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce“.


Kontakt :

Božena Stašenková, 0903 032 696
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.