logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Vyhlásenie 19. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky
Ľubovnianska knižnica
 
pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu
 

vyhlasujú
 

19. ročník celoslovenskej a 16. ročník medzinárodnej súťaže
Spotrebiteľská výchova žiakov - SPOTREBA PRE ŽIVOT
 
Podmienky pre účasť v súťaži:
 
1. Súťažia trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, ktoré tvoria žiacky spotrebiteľský časopis.
 
2. Obsah časopisu tvorí téma roka 2016: "Ako odolávať nástrahám marketingu“. Téma roka tvorí minimálne 75% článkov - tvorivých príspevkov žiakov s uvedením použitých informačných zdrojov. Hodnotiacimi kritériami sú: tvorivé spracovanie mediálnej gramotnosti o marketingu a presviedčaní, zrozumiteľnosť a odbornosť príspevkov, vzhľad a celkový dojem z časopisu.
 
3. Časopis má formát A4 - štyri strany obalu a osem strán obsahu, v ktorom sú uvedené vydavateľské údaje a tiráž s menami troch členov redakčnej rady. Časopisy s väčším počtom strán nebudú hodnotené. Účastníci súťaže dávajú súhlas k nekomerčnému využitiu súťažných prác.
 
4. Škola zašle súťažný časopis a prihlášku do 20.05.2016 na adresu: Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa. V prihláške sa uvedie názov časopisu, mená 3 členov redakčnej rady a kontaktné údaje na školu a učiteľa (tel. číslo, e-mailovú adresu).
 
5. Úspešné družstvá sa zúčastnia slovenského vyhodnotenia súťaže na Pieninách a najúspešnejšie družstvo navštívi Európsky parlament.
 
6. Témy na spracovanie príspevkov do časopisu:
 • Význam marketingu pre spotrebiteľov
 • Marketingová komunikácia so spotrebiteľmi
 • Pozitívne a negatívne príklady pôsobenia marketingu
 • Vplyv marketingu na správanie spotrebiteľov
 • Neférové metódy ovplyvňovania spotrebiteľov
 • Zberanie, triedenie a vyhodnocovanie informácií z marketingu
 • Ako odolávať mediálnemu pôsobeniu a presviedčaniu
 • Výhody mediálne gramotných spotrebiteľov
 • Finančné ponuky, hry, súťaže, lotérie
 • Nekalé praktiky v presviedčaní spotrebiteľov
 • Reklama v školách
 • Klamlivá reklama
 • Obťažovanie reklamou
 • Reklama a obezita
 • Reklama zameraná na deti
 • Reklama v televíziách, rádiách, hudbe, športe
 • Mediálna zábava a konzumný prístup k životu
 • Marketing zameraný na ľudské hodnoty
 • Regulácia marketingu štátom a Európskou úniou
 • Rady a odporúčania pri riešení problémov
 • a ďalšie témy podľa uváženia, ktoré sú tematicky prepojené s hlavnou témou.

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.