logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Oklamaní spotrebitelia podali sťažnosť Európskej komisii

Ani 6 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie nevyužívajú slovenskí spotrebitelia rovnaké práva, aké ostatní občania v členských štátoch. Je pravdou, že pod kontrolou Európskej únie sme prijali spoločné európske právo, ale ich implementáciu realizovali neskúsení zákonodarcovia a často iba s intenzívnou podporou podnikateľov. Európsky princíp subsidiarity, že rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najbližšie k občanom ignorovala vytrvalo najmä súčasná vláda. A tak zástupcov spotrebiteľských združení neprizvali ani k príprave najvýznamnejšieho zákona o ochrane spotrebiteľa. Výsledkom je množstvo problémov s jeho uplatňovaním v praxi, ktoré finančne dopadajú na plecia spotrebiteľov. Do zákona o ochrane spotrebiteľa bola v roku 2007 implementovaná európska smernica o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. V praxi sa javí táto smernica ako nepoužiteľná.a dokazuje to skutočnosť, že asociácia od roku 2007 upozorňuje vládu na nečinnosť v konaní voči firmám, ktoré používajú nekalé a agresívne obchodné praktiky.

Na asociáciu sa od roku 2007 obrátilo viac ako 250 manželských párov, ktorí prišli o svoje peniaze po uzavretí zmluvy s firmami First Choice Marketing, s.r.o., Bellavista, s.r.o. a Adverto, s.r.o. Spotrebitelia boli pozvaní na prezentácie dovolenkových pobytov na Kanárskych ostrovoch pod prísľubom výhry. A z prezentácie odchádzali s nevýhodnými zmluvami a boli tlačení k okamžitej úhrade od 800 do 1200 €. Podvedení spotrebitelia sa húfne žiadali o pomoc Slovenskú obchodnú inšpekciu, políciu, prokuratúru. Ich volanie o pomoc vypočula Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, ktorá v júli 2008 podala žalobu na ochranu spotrebiteľa na Okresný súd v Nitre. Doteraz o nej už rozhodovali Okresný súd a Krajský súd v Nitre, Najvyšší súd SR, Okresný súd v Prešove.

Čisatočným úspechom v decembri 2008 bol vydaný návrh Slovenskej obchodnej inšpekcie na pozastavenie živnostenského oprávnenia firme Bellavista. Ale Ministerstvo vnútra SR tejto žiadosti nevyhovelo z dôvodu, že „pozastavenie živnostenského oprávnenia je vážny zásah do ústavou zaručeného práva na podnikanie“. Tak možno vysloviť myšlienku, že „ochrana nekalého podnikania je štátom ochraňovaná aj za cenu masového poškodzovania ekonomických záujmov spotrebiteľov !

Slovenská republika je podľa čl. 169 Lisabonskej zmluvy zodpovedná za vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Smernica EP a Rady 2005/27/ES bola na Slovensku uvedená do účinnosti v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach takým spôsobom, že nezabezpečila prijatie vhodných a účinných prostriedkov na boj proti nekalým obchodným praktikám a poškodila záujmy mnohých slovenských spotrebiteľov.

Stará Ľubovňa 10.5.2010 Mgr. Božena Stašenková, PhD.

prezidentka asociácie

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.